Thiết kế Profile

2.000.000 

Thiết kế profile dưới dạng một cuốn sách nhỏ từ 16 đến 32 trang tùy thuộc vào bề dày lịch sử hoặc nội dung công ty muốn truyền thông. Nội dung cơ bản của một cuốn profile thường bao gồm giới thiệu công ty, thế mạnh và kinh nghiệm để giúp khách hàng hiểu rõ về doanh nghiệp hơn.

Danh mục: Từ khóa: ,