Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

7.000.000 

Bộ nhận diện thương hiệu bao gồm toàn bộ hình ảnh, logo, biểu tượng được thiết kế dành riêng cho thương hiệu. Tất cả các yếu tố này đều đã được chuẩn hóa, kết hợp phông chữ, màu sắc thể hiện sự đồng điệu, sáng tạo. Từ đó, thương hiệu sẽ có chất riêng, làm nổi bật mình giữa những các thương hiệu khác cùng ngành