Sự khác nhau giữa Website và Webpage?

Website và webpage đều là các thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong công nghệ thông tin hiện nay. Tuy nhiên, chúng có ý nghĩa, tính chất và chức năng khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác nhau giữa Website và webpage, bao gồm các đặc điểm, thành phần chính, chuẩn lập trình và cách sử dụng.

Sự khác nhau giữa Website và Webpage?

Website và webpage – Định nghĩa

 • Website

Website là một tập hợp các trang web liên kết với nhau để cung cấp thông tin và dịch vụ cho người sử dụng trên internet. Website bao gồm các phần chính như nội dung, giao diện, cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý.

 • Webpage

Webpage là một trang web đơn lẻ trong website, chứa các thông tin, hình ảnh, đánh giá, phản hồi và cung cấp cho người truy cập trên internet. Mỗi trang web chỉ chứa các thông tin về một chủ đề cụ thể và được liên kết với các trang web khác để tạo thành một website.

Đặc điểm của Website và Webpage

Đặc điểm của Website

 • Website là tập hợp các trang web có chung một tên miền và được quản lý bởi một đơn vị hoặc cá nhân. 
 • Website là nơi đăng tải thông tin về sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và tin tức của một doanh nghiệp hoặc tổ chức nào đó. 
 • Website được thiết kế và phát triển để đáp ứng các nhu cầu, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 
 • Website có thể chứa nhiều trang web khác nhau liên kết với nhau, tạo thành một hệ thống dạng cây, độc lập với nhau.

Đặc điểm của Webpage

 • Webpage là một trang web độc lập, cung cấp thông tin về một chủ đề cụ thể.
 • Webpage là thành phần cấu thành của website và có thể được trích xuất, sao chép hoặc in ấn một cách độc lập.
 • Webpage có thể chứa các thẻ HTML, CSS và JavaScript để định dạng giao diện và tạo ra tương tác với người sử dụng.

Thành phần chính của Website và Webpage

Thành phần chính của Website

 • Domain name: Tên miền của website.
 • Web Hosting: Dịch vụ lưu trữ website trên một máy chủ.
 • Nội dung: Các thông tin, hình ảnh và video được hiển thị trên trang web.
 • Thiết kế giao diện: Khuôn mẫu để hiển thị nội dung trên trang web.

Thành phần chính của Webpage

 • Header: Phần đầu trang web chứa thông tin như tên trang web, logo, chủ đề và nút điều hướng đến các phần khác của trang web.
 • Body: Phần thân trang web chứa các nội dung, hình ảnh, đoạn văn bản và sự tương tác với khách hàng qua mẫu liên lạc, khung chat hoặc các nút điều khiển khác.
 • Footer: Đây là phần cuối cùng của trang web, chứa các thông tin chứng nhận, bản quyền, thông tin liên hệ và liên kết đến các trang web liên quan.

Chuẩn lập trình của Website và Webpage

Để tạo ra các Website và Webpage chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng và các thiết bị di động, các lập trình viên cần tuân thủ một số chuẩn lập trình. Dưới đây là một vài chuẩn lập trình cơ bản của Website và Webpage:

 • HTML: HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu chính để tạo nội dung của trang web. Các chuẩn lập trình HTML bao gồm cấu trúc đúng, sử dụng một số phần tử HTML hợp lệ, không bỏ qua các yếu tố cần thiết như thẻ đóng. 
 • CSS: CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ được sử dụng để thiết kế và định dạng giao diện trang web. Các chuẩn lập trình CSS bao gồm việc sử dụng các thuộc tính CSS hợp lệ, đặt tên cấu trúc lựa chọn, sử dụng CSS hiệu quả và tối ưu hóa màu sắc và hình ảnh trên trang web.
 • JavaScript: JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo ra các tương tác động trên trang web. Các chuẩn lập trình JavaScript bao gồm sử dụng các biến và hàm hợp lệ, viết mã đơn giản và dễ hiểu, tối ưu hóa hiệu suất của script trên trang web.
 • Responsive design: Responsive design là quy trình thiết kế trang web để tương thích với mọi kích cỡ màn hình và các thiết bị khác nhau. Các chuẩn lập trình responsive design bao gồm sử dụng các media query của CSS, đảm bảo sự tương thích trên các thiết bị di động và lựa chọn kích thước font phù hợp với các thiết bị khác nhau.
 • Accessibility: Accessibility là cách mà các trang web được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của người dùng với các nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn. Các chuẩn lập trình accessibility bao gồm sử dụng các thẻ HTML hợp lệ để cung cấp thông tin chi tiết, tạo ra hình ảnh động và video có phụ đề, đảm bảo các công cụ bình luận và khung chat trên trang web hỗ trợ các công nghệ trợ giúp.
 • SEO: SEO (Search Engine Optimization) là quy trình tối ưu hóa website để doanh nghiệp đạt được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm. Các chuẩn lập trình SEO bao gồm cấu trúc URL hợp lệ, sử dụng từ khóa phù hợp, tạo mô tả trang hợp lý, đảm bảo tốc độ tải trang nhanh và đảm bảo khả năng phân tích báo cáo và đo lường hiệu quả trên trang web.

Tất cả các chuẩn lập trình website và webpage trên đây đều quan trọng để đảm bảo trang web của bạn hoạt động đúng cách và đáp ứng được các yêu cầu của người dùng.

Webpage vs Website | Top 7 Differences You Should Know

Chuẩn lập trình của Website và Webpage có một số điểm khác nhau giữa nhau, bao gồm:

 • Mức độ phức tạp: Chuẩn lập trình Website thường phức tạp hơn so với chuẩn lập trình cho Webpage. Vì Website có nhiều trang Web, do đó cần thiết kế các chuẩn lập trình để các trang Web phải tương thích với nhau. Trong khi đó, Webpage chỉ là một trang Web đơn lẻ.
 • Phạm vi ảnh hưởng: Chuẩn lập trình cho Website ảnh hưởng đến toàn bộ Website, trong khi đó, chuẩn lập trình cho Webpage chỉ ảnh hưởng đến một trang Web cụ thể.
 • Các thư viện và các công nghệ: Chuẩn lập trình Website và chuẩn lập trình Webpage đều sử dụng các thư viện và các công nghệ như HTML, CSS và JavaScript. Tuy nhiên, chuẩn lập trình cho Website thường sử dụng các thư viện và công nghệ lớn hơn và phức tạp hơn do có nhiều chức năng và tính năng.
 • Tối ưu hóa SEO: Tối ưu hóa SEO là một phần quan trọng của chuẩn lập trình cả cho Website và Webpage. Tuy nhiên, trong chuẩn lập trình cho Webpage, tối ưu hóa SEO cần phải được tập trung hơn vào nội dung của trang Web một cách tỉ mỉ để đạt được thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm. Trong khi đó, chuẩn lập trình cho Website còn liên quan đến các vấn đề tối ưu hóa SEO phức tạp hơn như domain, phân tích dữ liệu và lưu lượng truy cập trang web.
 • Tính tương thích trên di động: Với sự phát triển của các thiết bị di động, tính tương thích với các thiết bị di động cũng là một phần quan trọng của chuẩn lập trình cho Website và Webpage. Tuy nhiên, trong chuẩn lập trình cho Webpage, cần để trang Web phải phù hợp hơn với kích thước của các thiết bị di động. Trong khi đó, chuẩn lập trình cho Website cũng liên quan đến việc tạo ra các giao diện phù hợp hơn với các thiết bị di động để bảo đảm tính tương thích trên di động của các trang Web.

Vì vậy, mặc dù có nhiều điểm chung về chuẩn lập trình cho Website và Webpage, nhưng cũng có sự khác biệt và quan trọng giữa họ, đặc biệt là về mức độ phức tạp và phạm vi ảnh hưởng của chuẩn lập trình.